Ce înseamnă certificat de urbanism?

Legea spune că, în general, „certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găsește imobilul, cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum și lista avizelor și acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții”. Acest document înglobează inclusiv necesitățile de ordin urbanistic care trebuie să fie respectate, în funcţie de specificul amplasamentului, lista de avize/acorduri pentru autorizare și aduce în atenția investitorului/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere al acesteia şi, după caz, al actului administrativ.

De asemenea, principalul rol pe care îl are certificatul de urbanism este detaliat de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare. Un set semnificativ de modificări și completări ale legii sunt incluse în Legea nr. 193 din 28 octombrie 2019. De asemenea, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul include o secțiune dedicată certificatelor de urbanism.

Care sunt situațiile în care se poate solicita un certificat de urbanism de la un birou de arhitectură din Constanța?

Legea precizează că, de regulă, certificatul de urbanism se eliberează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, specificându-se în mod obligatoriu scopul la care aceasta va servi. Termenul de valabilitate a acestui document este stabilită de emitent, în raport cu importanța zonei și a investiției. Acest certificat de urbanism este emis, de regulă, în scopul realizării unor lucrări de construcții și a instalațiilor aferente, dar pentru desființarea unor construcții. În situația în care se impune vânzarea sau cumpărarea unor proprietăți, documentul vă pune la îndemnână date importante despre repercusiunile urbanistice ale operațiunii juridice.

În această circumstanță, cererea unui certificat de urbanism este facultativă, cu o excepție detaliată mai jos. Documentul despre care vorbim este necesar și pentru concesionarea terenurilor, dezmembrarea prin lotizare sau împărțeală, alipirea sau dezlipirea de parcele în scopul realizării unor lucrări de construcţii sau infrastructură și constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. Pe de altă parte, acest act este solicitat în vederea adjudecării prin licitație a proiectării unor lucrări publice în faza de „studiu de fezabilitate” sau pentru cereri în justiție și operațiuni notariale.

Așadar, dacă vă aflați în situația în care aveți nevoie de un certificat de urbanism pentru a vă rezolva anumite situații ce au legătură cu imobilele sau terenurile pe care le dețineți, De Stijl, birou de arhitectură din Constanța, vă poate ajuta cu tot ceea ce aveți nevoie și să vă rezolvați totul cu multă atenție și cu toate documentele necesare la îndemână.

Noi vă ajutăm să fiți în legalitate cu orice operațiune, așa că, apelați cu încredere la biroul nostru de arhitectură din Constanța.

Leave a Comment